Projekt

Projekt: "Rekonstukce Strahovské knihovny. Restaurování Filozofického sálu"


Projekt je realizován za podpory z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, číslo projektu CZ0161.

Realizátor: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Partner: Národní archív ČR
Celkové oprávněné náklady: 1 873 430 EUR,
Grant Finančních mechanismů EHP/Norsko: 1 592 415 EUR
Realizace projektu: 02/2009 - 12/2010

Cílem předkládaného projektu je obnova kulturního dědictví s nadnárodním významem - Strahovské knihovny, která je součástí komplexu Strahovského kláštera pocházejícího ze 12. století. Záměrem projektu je restaurování Filozofického sálu - obnova mobiliáře knihovy, restaurování nástropní malby a kazetové podlahy, které se nachází ve Strahovské knihovně. Sál o půdorysu 32 x 10 m a 14 m vysoký s více než 60 000 svazků bude po vstupním technologickém průzkumu restaurován, dojde k odstranění nevhodných přemaleb a úprav z padesátých let 20.století.
Projekt "Rekonstrukce Strahovské knihovny. Restaurování Filozofického sálu", je součástí celkového záměru "Rekonstrukce Strahovské knihovny". Časově navazuje na projekt opravy střech nad oběma sály (pozn.: Filosofický a Teologický sál) Strahovské knihovny financovaný částečně z vlastních zdrojů a dotace z Magistrátu hlavního města Prahy. V budoucnu se plánují další projekty opravy interiéru (kromě Filozofického sálu), a to vybudování nové tresorové místnosti, rekonstrukce depositářů, výstavba depozitářů nových, nový vstup do knihovny, studovna pro veřejnost, nový protipožární systém (hašení plynem), výtah a prostory pro sociální zázemí. 

Restaurování Filozofického sálu – nástropní malby
Nástropní malba se jeví z běžného pohledu v relativně dobrém stavu. Teprve při podrobném průzkumu z ochozu knihovny a z lešení je vidět současný stav památky. Povrch malby je pokryt tenkou našedlou vrstvou nečistot, což opticky znevýrazňuje barevnost díla. Maulbertschova malba je ve vnějším provedení lehká, vzdušná a není v křiklavém koloritu, což dokládají již dříve i nyní provedené sondy do povrchových nečistot. Na mnoha místech jsou patrné zásahy z opravy, která proběhla v první polovině 20. století. Barevnou vrstvu překrývají lokální přemalby kopírující originál (obloha) a ztmavlé retuše. Zřetelné nevhodné přemalby jsou rovněž na červených drapériích. Nedokonalá rekonstrukce malby je patrná zejména na střední části západní stěny, kde došlo asi k opravě zatečení vody a kde zemité pigmenty zpráškovatěly. V těchto místech je i velká svislá statická trhlina. 

Freska

Restaurování Filozofického sálu – vybavení sálu (podlaha, knihovní skříně)
Kolem celého sálu je ve výšce cca 8 m vystaven ochoz, který je přístupný po dvou točitých dřevěných schodištích (již zrekonstruovaných). Všechny stěny a prostory mezi okny jsou obloženy knihovnami dosahujícími až k ochozu, nad ochozem je další řada knihoven (vysokých cca 4 m) dosahující až ke klenbě s freskou. V sálu je 8 ks dveří – dvoje vchodové dveře, jedny do depozitáře, jedny jsou zaslepené, dvoje vedou ke schodištím na ochoz (dříve kašírované jako knihovny), poslední pár dveří vede z ochozu do depozitáře. Dále je zde 6 ks vysokých oken v dolní části a 7 ks nad ochozem. Niky oken a dveří jsou obloženy táflováním a jsou bohatě zdobené profilovými zlacenými lištami a zlacenými řezbami. Celá konstrukce ochozu a jednotlivé knihovny jsou zdobené zlacenými řezbami v podobě patek a hlavic pilastrů, listových girland se stuhami, částí figur apod. Balustráda ochozu je osazená velkými zlacenými vázami. Ve spodní části jsou knihovny vybaveny dvoukřídlými skříňkami. Podlaha Filosofického sálu je pokryta čtvercovými parketovými kazetami. V čelech sálu jsou nad ochozem velké zlacené sochy andělů.

Rekonstrukce probíhá za plného návštěvnického provozu. Děkujeme návštěvníkům, že zakoupením vstupenky přispívají na tuto renovaci, která bude ukončena v závěru tohoto roku.


 

Dolní navigace
TSCHECHIENonline my companion PRESSWEB